Huurverhoging 2022

Elk jaar vindt op 1 juli de huurverhoging plaats. Vorig jaar besloot het kabinet om de huren te bevriezen. En sommige huurders kregen zelfs een eenmalige huurverlaging. Fijn dat er oog is voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

Toch blijft de huurverhoging nodig. Maar deze houden we zo laag mogelijk. Het geld van de huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende goede en betaalbare woningen. En ervoor te zorgen dat het tekort aan woningen niet groter wordt. Door woningen te blijven bouwen en onderhouden, dragen de corporaties bij aan het probleem van de wachtlijst én aan behoud van werk en inkomen in een onzekere tijd.

Vanaf 1 mei kunt u in ons jaarverslag over 2021 zien u waar wij het geld van de huren precies aan besteden.

Zo laag mogelijk
Een zo laag mogelijke huurverhoging betekent voor huurders met een laag inkomen maximaal de inflatie als huurverhoging. Wanneer u door de huurverhoging relatief te veel gaan betalen in verhouding tot uw inkomen, kunt u huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

Brief
Iedereen die bij ons een sociale huurwoning huurt, krijgt vóór 1 mei een brief. Daarin leest u wat uw nieuwe huurprijs wordt. De nieuwe huurprijzen gaan dan in per 1 juli.