Huurverlaging of huurbevriezing

In sommige gevallen kunnen huurders huurbevriezingBij huurbevriezing blijft uw huur hetzelfde en krijgt u géén huurverhoging per 1 juli. of huurverlaging bij ons aanvragen. U leest hieronder in welke situaties u hiervoor in aanmerking kunt komen. En hoe u een aanvraag kunt doen.

Huurbevriezing of verlaging voor bepaalde inkomensgroepen

Mensen die (langdurig) meer huur moeten betalen dan ze met hun inkomen eigenlijk kunnen, willen we helpen. Daarom hebben we afgesproken dat mensen in een aantal inkomensgroepen huurverlaging of huurbevriezing bij ons aan kunnen vragen.

Voor wie?

U ziet in deze folder de inkomensgroepen die in aanmerking komen. Valt u in zo'n inkomensgroep of gaat u dit jaar met pensioen? Vraag dan huurbevriezing of huurverlaging aan!

Doe de check op www.woonbond.nl

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen? Ga naar de website van De Woonbond en doe de check! Daar vindt u ook de brief die u voor uw aanvraag kunt gebruiken.


Wanneer aanvragen

Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat, dus voor 1 juli 2022. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen.

Lees hier hoe u een aanvraag kunt doen
Gebruik een voorbeeldbrief van de Woonbond om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen. Doe hiervoor eerst de check op de website van De Woonbond.

De brief stuurt u naar: Klantenservice Zayaz, Postbus 488, 5201 AL ‘s-Hertogenbosch. Om uw aanvraag te kunnen controleren, hebben wij wel wat informatie van u nodig:

1. een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
2. de inkomensgegevens van iedereen ouder dan 18 jaar die op uw adres zijn
ingeschreven (inkomensverklaring 2019 van de Belastingdienst, salarisstroken of uitkeringsgegevens)

Stuur die informatie dus mee.U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw aanvraag. Wilt u volgend jaar weer aanspraak maken op huurverlaging- of bevriezing? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Huurverlaging bij daling huishoudinkomen

In 2020 kreeg u van ons een inkomensafhankelijke huur­verhoging. Daarvoor gebruikten we uw inkomensgegevens van 2018 die we toen kregen van de Belastingdienst. Op basis daarvan steeg uw huur tot boven de sociale huurprijs­grens van 2022: € 763,47.

Dit jaar voeren we geen inkomensafhankelijke huur­verhoging door. Dat betekent dat wij geen inkomens­gegevens krijgen van de Belastingdienst. En we niet weten wat uw inkomenscategorie op dit moment is. Was uw inkomen in 2020 lager dan € 47.948 voor alleenstaanden of € 56.486 voor meerpersoonshuishoudens? Dan heeft u mogelijk recht op huurverlaging.

Situatie 1: samenstelling huishouden is veranderd

Het kan gebeuren dat de samenstelling van uw huishouden verandert na 1 juli 2022. Als daardoor het inkomen van uw huishouden zakt naar een lagere inkomenscategorie dan op uw recente inkomensverklaring staat, kunt u huurverlaging aanvragen. Dat kan op elk moment na 1 juli 2022.

Situatie 2: huishoudinkomen over het hele jaar 2021 is gedaald

Is het gezamenlijk huishoudinkomen over het hele jaar 2021 gedaald naar een lagere inkomenscategorie dan op uw recente inkomensverklaring staat? Dan kunt u vanaf juni 2022 huurverlaging aanvragen.

Lees hier hoe u een aanvraag kunt doen
Gebruik het formulier verzoek huurverlaging om een aanvraag te doen. Houd daarbij wel rekening met 2 maanden verwerkingstijd. Dus wilt u huurverlaging per 1 oktober aanvragen? Doe dat dan vóór 1 augustus.

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar: Klantenservice Zayaz, Postbus 488, 5201 AL 's-Hertogenbosch. Om uw aanvraag te kunnen controleren, hebben wij wel wat informatie van u nodig:

1. een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
2. meest actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst

Stuur die informatie dus mee. U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw aanvraag.

Huurverlaging bij onderhoudsgebreken

Heeft u ernstige problemen in huis door gebrek aan onderhoud, en vindt u dat wij deze niet goed oplossen? Meld het zo snel mogelijk bij ons! U kunt ook de onafhankelijke Geschillencommissie inschakelen.


Oplossen binnen 6 weken

Na uw melding hebben wij 6 weken de tijd om met een oplossing te komen voor eventuele problemen. Repareren wij de gebreken niet (goed)? Dan kunt u 6 weken na uw melding huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie.


Huurcommissie bepaalt huurverlaging

De Huurcommissie bepaalt of u recht heeft op huurverlaging. Zolang er geen uitspraak is van de Huurcommissie, betaalt u de oude huurprijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Ik wil meteen...