Verduurzamen woningen

Duurzaam wonen is goed wonen. Tot en met 2030 gaan we zo'n 6.000 woningen verduurzamenAls we een woning verduurzamen, bedoelen we: gevels, vloeren en/ of daken isoleren, HR++ glas plaatsen én zonnepanelen aanbieden.. We voeren daarvoor verschillende werkzaamheden uit.

Werkzaamheden

We isoleren daken en gevels en brengen dubbel glas aan. Als mogelijk isoleren we vloeren op de begane grond. Ook plaatsen we mechanische ventilatie en bieden we zonnepanelen aan als het mogelijk is. Advies over slim verwarmen en ventileren hoort daar ook bij. Zo helpen we bewoners duurzamer en energiezuiniger te leven, waardoor ze kunnen besparen op hun woonlasten.

Verduurzamen doen we natuurinclusief: we brengen broedplaatsen aan voor beschermde soorten zoals de gierzwaluw, huismus en vleermuis.

Energielabels

De focus ligt in eerste instantie op buurten en woonblokken met een hoog gemiddeld gasverbruik en energielabel C t/m G. Landelijk is afgesproken dat de corporaties ervoor zorgen dat alle woningen met energielabel E, F en G uiterlijk in 2028 allemaal verduurzaamd zijn. Op dit moment heeft nog 7% van onze woningen zo'n label. Dat komt neer op zo’n 1.100 woningen. Daarnaast verduurzamen we tot en met 2030 bijna 5.000 woningen met energielabel C of D.

Wilt u het energielabel van uw woning bekijken? Kijk op www.energielabel.nl. Goed om te weten: er zijn woningen waarvoor (nog) geen actueel energielabel beschikbaar is. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Vervangen enkelglas

Enkelglas in woningen gaan we projectmatig vervangen door dubbelglas. We doen dit op verschillende manieren en momenten.

Dakisolatie

Een belangrijk deel van het verduurzamen is aanbrengen van isolatie. Denk aan isolatie van de spouwmuren en daken. En als we onder de begane grondvloer kunnen komen, dan isoleren we deze vaak mee. Vooral over dakisolatie zijn huurders vaak wat huiverig. Want gaat heel mijn dak er dan vanaf? Zoals te zien in de video hoeft dat helemaal niet. Want in de meeste gevallen kunnen we prima van buitenaf het dak isoleren.

Zonnepanelen

Als we een woning renoveren of verduurzamenAls we een woning verduurzamen, bedoelen we: gevels, vloeren en/ of daken isoleren, HR++ glas plaatsen én zonnepanelen aanbieden., hoort daar een aanbod voor zonnepanelen bij. Bewoners kunnen dan kiezen of ze hieraan mee willen doen. Voor het leggen en onderhoud van de panelen betaal je als bewoner een vaste gebruiksvergoeding. Maar met zonnepanelen bespaar je vanaf de eerste dag, en die besparing is altijd meer dan wat de gebruiksvergoeding kost.

Daar waar het kan, bieden we zonnepanelen ook 'los' aan, naast de verduurzamingsprojecten. Hiervoor krijgen jaarlijks ongeveer 1.000 huurders een aanbod.

Planning

In onze meerjarenplanning staat wanneer welk complex aan de beurt is. Die planning is verre van definitief; we zijn immers afhankelijk van verschillende externe factoren. Van aannemers en leveranciers tot vergunningen en beschikbaarheid van materialen.

Veel huurders willen weten wanneer hun woning aan de beurt is voor verduurzaming. Maar als we een planning afgeven, willen we die ook kunnen waarmaken. Daarom wordt onze meerjarenplanning op dit moment niet gepubliceerd.

Huurders die graag willen weten of hun woning bij Zayaz in beeld is voor verduurzaming - en zo ja: wanneer - kunnen hierover contact met ons opnemen. Vaak kunnen we een inschatting meegeven, al zal ook die altijd onder voorbehoud zijn. Algemeen blijft gelden: zodra uw woning écht aan de beurt is, krijgt u een brief van ons.

Afspraken passend bij het Bossche Duurzaamheidsakkoord

Inmiddels hebben al onze woningen samen gemiddeld een energielabel C. We werken toe naar een gemiddeld energielabel B of beter. Dit past ook in de afspraken die we met de andere Bossche corporaties en de gemeente 's-Hertogenbosch hebben gemaakt in het Stedelijk Duurzaamheidsakkoord.

Sinds de start van dit akkoord in 2018 heeft Zayaz 1.359 woningen energiezuiniger gemaakt; gemiddeld 334 per jaar. Zoals gezegd, gaat dit tempo de komende jaren fors omhoog.

Het Bossche duurzaamheidsakkoord in beeld