Werken aan duurzame buurten

Wij werken aan duurzame buurten. Bijvoorbeeld door energiezuinige woningen te bouwen, huizen beter te isoleren, zonnepanelen te leggen, en te kijken waar we de omgeving groener kunnen maken. U leest er hier meer over.

Verduurzamen

Elk jaar verduurzamen we een deel van onze woningvoorraad. Hierover maakten we afspraken met de andere Bossche corporaties en de gemeente 's-Hertogenbosch in het Stedelijk Duurzaamheidsakkoord: we verbeteren onze gemiddelde Energie Index met 0,05 per jaar.

Om dat voor elkaar te krijgen, verduurzamen we elk jaar een aantal complexen. Bewoners krijgen in deze projecten zoveel mogelijk keuze door inzet van 'duurzaamheidspakketten'. Hierin ligt de focus op betere isolatie en een voordelig aanbod voor zonnepanelen. In 2021 knapten we bijna 500 woningen op, en voor 2022 staan ongeveer net zoveel woningen op de planning.

Naast het structureel verduurzamen van complexen, werken we ook aan het structureel verduurzamen bij mutatie – dus op het moment dat een huurder vertrekt. In 2020 voerden we hiervoor een eerste pilot uit.

Dakisolatie

Een belangrijk deel van het verduurzamen is aanbrengen van isolatie. Denk aan isolatie van de spouwmuren, vloer en daken. Vooral over dakisolatie zijn huurders vaak wat huiverig. Want gaat heel mijn dak er dan vanaf? Zoals te zien in de video hoeft dat helemaal niet. We kunnen prima van buitenaf het dak isoleren.

Zayaz verduurzaamt de komende jaren heel wat woningen. Allereerst de woningen met de slechtste energielabels. In 2022 werken we aan de verduurzaming van zo'n 580 woningen. Dit is inclusief het grootschalige renovatie in De Haren.

Zonnepanelen leggen

Wij leggen standaard zonnepanelen op nieuwbouwcomplexen, en bieden ze aan bij huurders van bestaande woningen (al dan niet in combinatie met lopende verduurzamings- of renovatieprojecten). Dit laatste doen we sinds eind 2021 samen met KemkensSolar. Zij legden begin dit jaar de eerste panelen voor ons. In 2022 streven we ernaar om alles bij elkaar minimaal 750 daken te voorzien van zonnepanelen.

Verantwoord bouwen

Als we bouwen – of het nu gaat om nieuwe complexen, eengezinswoningen of flexibele woningen – is duurzaamheid als criterium steeds belangrijker geworden. Niet alleen in de landelijke standaarden; zelf kijken we ook steeds kritisch naar hoe het nóg beter kan. Daarbij is niet alleen van belang wat we bouwen, maar ook naar hoe we bouwen, en met welke materialen.

Energiezuinig

Wat we bouwen, is uiteraard zo energiezuinig mogelijk. Daarnaast bouwen we Zéér Energiezuinige woningen (vergelijkbaar met nul-op-de-meter), bijvoorbeeld in De Lanen (Rosmalen).

Circulair

In onze nieuwbouw – maar ook bij renovatie of verduurzaming – gebruiken we steeds meer en vaker materialen die het milieu niet of minder belasten, zoals hout met het FSC-keurmerk. Ook kijken we naar hoe we slopen: wat gebeurt er met de materialen die overblijven? Over dat laatste leerden we al veel van initiatiefgroep Boschgaard, experts op het gebied van hergebruik. Maar ook van Minitopia, waar werd geëxperimenteerd bijvoorbeeld het gebruik van hout en circulaire materialen.

Kansen in bestaande bouw benutten

Overigens proberen we het slopen van gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Liever geven we ze een nieuwe bestemming. Zo bouwden we ons oude kantoor aan de Ketsheuvel en de voormalige Bartenkerk om tot woningen. Op kleinere schaal splitsen we bestaande woningen, en bouwen we algemene ruimtes of kantoren om.

Asbest weghalen
Onderdeel van verantwoord bouwen is ook verantwoord renoveren. In een deel van het woningbezit zit asbest in de woningen. Geen probleem voor de gezondheid, zolang dit vastzit en niemand eraan komt. Maar zodra je gaat breken moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. In de video zie je hoe zo'n bedrijf te werk gaat.

Rekening houden met de natuur

Wij stimuleren de aanleg van groene (mini)voortuinen en achtertuinen. Daarom deden we afgelopen jaren mee met de jaarlijkse geveltuintjesactie in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch. In 2021 hebben we ons verbonden aan het NK Tegelwippen, waarin we bewoners oproepen om tegels in en rond hun huis te verruilen voor groen. Als het nodig is, kijken we hoe we hierbij kunnen helpen.

Daken
Daarnaast willen we onze daken zoveel mogelijk gebruiken voor het opwekken van (duurzame) energie. Daarom zetten we in op zonnepanelen als we huizen opknappen of nieuw bouwen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van groene daken:

Natuurinclusief bouwen

Bij al onze bouwprojecten kijken we hoe we de dieren in de buurt kunnen helpen. Vaak komen we in buurten beschermde diersoorten tegen, zoals gierzwaluwen en vleermuizen. We hangen speciale kasten voor hen op. Ook werken we aan een soortenmanagementplan, dat ons zal helpen om nog meer natuurinclusief te kunnen (ver)bouwen. Omdat we dan gaan werken volgens een vastgesteld plan, hoeven we niet meer voor elk afzonderlijk project een ontheffing voor flora en fauna aan te vragen. Op die manier kunnen we projecten nog beter voorbereiden en plannen, en kunnen we onze duurzame doelen nog sneller realiseren.

Versnellen en ontwikkelen

Wij willen maximaal bijdragen aan het versnellen van duurzame ontwikkelingen. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, en werken hierin dan ook intensief samen met collega-corporaties en andere partijen.

Lente

Dat leidde bijvoorbeeld tot de WarmteWissel; een prijsvraag op initiatief van Lente (samenwerkingsverband van 8 Brabantse corporaties) waarin marktpartijen werden opgeroepen om met hét alternatief voor de gasgestookte individuele cv-ketel te komen. Binnen Lente startten we bovendien een programma waarmee we houtbouw meer mainstream willen maken.

Proeftuin aardgasvrije wijken

Daarnaast werd in 2020 bekend dat een deel van de Bossche buurt 't Zand één van de 19 buurten is die een landelijke rijksbijdrage krijgt voor de proeftuin aardgasvrije wijken. 't Zand is hiermee één van de landelijke proeftuinen, bedoeld om (van elkaar) te leren. Als woningcorporatie met veel woningen in 't Zand spelen wij hierin ook een rol, net als de collega's van BrabantWonen en Charlotte van Beuningen. Lees meer over dit project.

Bewustzijn vergroten

Als we huizen opleveren, nieuwbouw of na renovatie of verduurzaming, besteden we extra aandacht aan gezond en fijn wonen. Bewoners krijgen een WoonWijzer met uitgebreide uitleg over hoe zij het beste kunnen omgaan met nieuwe (duurzame) installaties in huis. Bovendien zetten we geregeld energiecoaches in. Bijvoorbeeld voor mensen die in een Zéér Energiezuinige woning (vergelijkbaar met nul-op-de-meter) gaan wonen.

Zayaz werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen in 's-Hertogenbosch. Dat doen we uiteraard niet alleen. Met de gemeente 's-Hertogenbosch, het SHP en de andere Bossche corporaties sloten wij in 2018 een duurzaamheidsakkoord.

Bekijk onze infographic om te zien wat de Bossche corporaties voor elkaar kregen in 2 jaar Duurzaamheidsakkoord: