Werken aan duurzame buurten

Wij werken aan duurzame buurten. Bijvoorbeeld door energiezuinige woningen te bouwen, huizen beter te isoleren, zonnepanelen te leggen, en te kijken waar we de omgeving groener kunnen maken. U leest er hier meer over.

Verduurzamen

Elk jaar verduurzamen we een deel van onze woningvoorraad. Hierover hebben we afspraken gemaakt in het Stedelijk Duurzaamheidsakkoord: elk jaar verbeteren we onze gemiddelde Energie Index met 0,05.

Duurzaamheidspakketten

Om dat voor elkaar te krijgen, verduurzamen we elk jaar een aantal complexen. Bewoners krijgen in deze projecten zoveel mogelijk keuze door inzet van 'duurzaamheidspakketten'. Hierin ligt de focus op betere isolatie en een voordelig aanbod voor zonnepanelen.

In de Sprookjesbuurt konden bewoners in 2020 voor het eerst kiezen uit dit soort duurzaamheidspakketten. Daar verduurzaamden we bijna 180 woningen. Op dit moment loopt o.a. in de Maaspoort een soortgelijk project. Waar we met duurzaamheidspakketten aan de slag gaan, bepalen we in samenspraak met o.a. onze wijkaannemers.

Verduurzamen bij mutatie

Naast het structureel verduurzamen van complexen, wordt ook onderzocht of we structureel verduurzamen bij mutatie – dus op het moment dat een huurder vertrekt – mogelijk kunnen maken. In 2020 voerden we hiervoor een eerste pilot uit.

Zonnepanelen leggen

Wij leggen standaard zonnepanelen op nieuwbouwcomplexen, en bieden ze aan bij huurders van bestaande woningen (al dan niet in combinatie met lopende verduurzamings- of renovatieprojecten).

In totaal legden we in 2020 zonnepanelen op 207 bestaande woningen, dat komt neer op ruim 1.400 panelen. Alle opgeleverde nieuwbouwcomplexen samen waren goed voor nog eens ruim 500 panelen. In 2021 streven we ernaar om zo'n 1.000 huishoudens een aanbod te doen voor zonnepanelen.

Verantwoord bouwen

Als we bouwen – of het nu gaat om nieuwe complexen, eengezinswoningen of flexibele woningen – is duurzaamheid als criterium steeds belangrijker geworden. Niet alleen in de landelijke standaarden; zelf kijken we ook steeds kritisch naar hoe het nóg beter kan. Daarbij is niet alleen van belang wat we bouwen, maar ook naar hoe we bouwen, en met welke materialen.

Energiezuinig

Wat we bouwen, is uiteraard zo energiezuinig mogelijk. Daarnaast bouwen we Zéér Energiezuinige woningen (vergelijkbaar met nul-op-de-meter), bijvoorbeeld in De Lanen (Rosmalen).

Circulair

In onze nieuwbouw – maar ook bij renovatie of verduurzaming – gebruiken we steeds meer en vaker materialen die het milieu niet of minder belasten, zoals hout met het FSC-keurmerk. Ook kijken we naar hoe we slopen: wat gebeurt er met de materialen die overblijven? Over dat laatste leerden we al veel van initiatiefgroep Boschgaard, experts op het gebied van hergebruik. Maar ook van Minitopia, waar werd geëxperimenteerd bijvoorbeeld het gebruik van hout en circulaire materialen.

Kansen in bestaande bouw benutten

Overigens proberen we het slopen van gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Liever geven we ze een nieuwe bestemming. Zo bouwden we ons oude kantoor aan de Ketsheuvel en de voormalige Bartenkerk om tot woningen. Op kleinere schaal splitsen we bestaande woningen, en bouwen we algemene ruimtes of kantoren om.

Rekening houden met de natuur

Wij stimuleren de aanleg van groene (mini)voortuinen en achtertuinen. Daarom deden we afgelopen jaren mee met de jaarlijkse geveltuintjesactie in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch. In 2021 hebben we ons verbonden aan het NK Tegelwippen, waarin we bewoners oproepen om tegels in en rond hun huis te verruilen voor groen. Als het nodig is, kijken we hoe we hierbij kunnen helpen.

Daken
Daarnaast willen we onze daken zoveel mogelijk gebruiken voor het opwekken van (duurzame) energie. Daarom zetten we in op zonnepanelen als we huizen opknappen of nieuw bouwen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van groene daken:

Natuurinclusief bouwen

Bij al onze bouwprojecten kijken we hoe we de dieren in de buurt kunnen helpen. Vaak komen we in buurten beschermde diersoorten tegen, zoals gierzwaluwen en vleermuizen. We hangen speciale kasten voor hen op. Ook werken we aan een soortenmanagementplan, dat ons zal helpen om nog meer natuurinclusief te kunnen (ver)bouwen. Omdat we dan gaan werken volgens een vastgesteld plan, hoeven we niet meer voor elk afzonderlijk project een ontheffing voor flora en fauna aan te vragen. Op die manier kunnen we projecten nog beter voorbereiden en plannen, en kunnen we onze duurzame doelen nog sneller realiseren.

Versnellen en ontwikkelen

Wij willen maximaal bijdragen aan het versnellen van duurzame ontwikkelingen. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, en werken hierin dan ook intensief samen met collega-corporaties en andere partijen.

Lente

Dat leidde bijvoorbeeld tot de WarmteWissel; een prijsvraag op initiatief van Lente (samenwerkingsverband van 8 Brabantse corporaties) waarin marktpartijen werden opgeroepen om met hét alternatief voor de gasgestookte individuele cv-ketel te komen. Binnen Lente startten we bovendien een programma waarmee we houtbouw meer mainstream willen maken.

Proeftuin aardgasvrije wijken

Daarnaast werd in 2020 bekend dat een deel van de Bossche buurt 't Zand één van de 19 buurten is die een landelijke rijksbijdrage krijgt voor de proeftuin aardgasvrije wijken. 't Zand is hiermee één van de landelijke proeftuinen, bedoeld om (van elkaar) te leren. Als woningcorporatie met veel woningen in 't Zand spelen wij hierin ook een rol, net als de collega's van BrabantWonen en Charlotte van Beuningen. Lees meer over dit project.

Bewustzijn vergroten

Als we huizen opleveren, nieuwbouw of na renovatie of verduurzaming, besteden we extra aandacht aan gezond en fijn wonen. Bewoners krijgen een WoonWijzer met uitgebreide uitleg over hoe zij het beste kunnen omgaan met nieuwe (duurzame) installaties in huis. Bovendien zetten we geregeld energiecoaches in. Bijvoorbeeld voor mensen die in een Zéér Energiezuinige woning (vergelijkbaar met nul-op-de-meter) gaan wonen.

Zayaz werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen in 's-Hertogenbosch. Dat doen we uiteraard niet alleen. Met de gemeente 's-Hertogenbosch, het SHP en de andere Bossche corporaties sloten wij in 2018 een duurzaamheidsakkoord.