Werken aan duurzame buurten

Wij werken aan duurzame buurten. Bijvoorbeeld door energiezuinige woningen te bouwen, huizen beter te isoleren, zonnepanelen te leggen, en te kijken waar we de omgeving groener kunnen maken. U leest er hier meer over.

Verduurzamen

Elk jaar verduurzamenAls we een woning verduurzamen, bedoelen we: gevels, vloeren en/ of daken isoleren, HR++ glas plaatsen én zonnepanelen aanbieden. we een deel van onze woningvoorraad. Hierover maakten we afspraken met de andere Bossche corporaties en de gemeente 's-Hertogenbosch in het Stedelijk Duurzaamheidsakkoord: we verbeteren onze gemiddelde Energie Index met 0,05 per jaar.

De komende jaren gaan we fors versnellen: in totaal staan er zo'n 6.000 woningen op onze planning tot en met 2030.

Lees meer over hoe wij woningen verduurzamen >>

Dakisolatie

Een belangrijk deel van het verduurzamenAls we een woning verduurzamen, bedoelen we: gevels, vloeren en/ of daken isoleren, HR++ glas plaatsen én zonnepanelen aanbieden. is aanbrengen van isolatie. Denk aan isolatie van de spouwmuren, vloer en daken. Vooral over dakisolatie zijn huurders vaak wat huiverig. Want gaat heel mijn dak er dan vanaf? Zoals te zien in de video hoeft dat helemaal niet. We kunnen prima van buitenaf het dak isoleren.

Zonnepanelen leggen

Wij leggen standaard zonnepanelen op nieuwbouwcomplexen, en bieden ze aan bij huurders van bestaande woningen (al dan niet in combinatie met lopende verduurzamings- of renovatieprojecten). Dit laatste doen we sinds eind 2021 samen met KemkensSolar. Zij legden begin dit jaar de eerste panelen voor ons. In 2022 streven we ernaar om alles bij elkaar minimaal 750 daken te voorzien van zonnepanelen.

Verantwoord bouwen

Als we bouwen – of het nu gaat om nieuwe complexen, eengezinswoningen of flexibele woningen – is duurzaamheid als criterium steeds belangrijker geworden. Niet alleen in de landelijke standaarden; zelf kijken we ook steeds kritisch naar hoe het nóg beter kan. Daarbij is niet alleen van belang wat we bouwen, maar ook naar hoe we bouwen, en met welke materialen.

Energiezuinig

Wat we bouwen, is uiteraard zo energiezuinig mogelijk. Daarnaast bouwen we Zéér Energiezuinige woningen (vergelijkbaar met nul-op-de-meter), bijvoorbeeld in De Lanen (Rosmalen).

Circulair

In onze nieuwbouw – maar ook bij renovatie of verduurzaming – gebruiken we steeds meer en vaker materialen die het milieu niet of minder belasten, zoals hout met het FSC-keurmerk. Ook kijken we naar hoe we slopen: wat gebeurt er met de materialen die overblijven? Over dat laatste leerden we al veel van initiatiefgroep Boschgaard, experts op het gebied van hergebruik.

Kansen in bestaande bouw benutten
Overigens proberen we het slopen van gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Liever geven we ze een nieuwe bestemming. Zo bouwden we ons oude kantoor aan de Ketsheuvel en de voormalige Bartenkerk om tot woningen. Op kleinere schaal splitsen we bestaande woningen, en bouwen we algemene ruimtes of kantoren om.

Asbest weghalen
Onderdeel van verantwoord bouwen is ook verantwoord renoveren. In een deel van het woningbezit zit asbest in de woningen. Geen probleem voor de gezondheid, zolang dit vastzit en niemand eraan komt. Maar zodra je gaat breken moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. In de video zie je hoe zo'n bedrijf te werk gaat.

Rekening houden met de natuur

Wij stimuleren de aanleg van groene (mini)voortuinen en achtertuinen. Daarom deden we afgelopen jaren mee met de jaarlijkse geveltuintjesactie in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch. Sinds 2021 zijn we verbonden aan het NK Tegelwippen, waarin we bewoners oproepen om tegels in en rond hun huis te verruilen voor groen. Als het nodig is, kijken we hoe we hierbij kunnen helpen.

Daken
Daarnaast willen we onze daken zoveel mogelijk gebruiken voor het opwekken van (duurzame) energie, en het betaalbaar houden van woonlasten voor huurders. Daarom benutten we onze daken het liefst zoveel mogelijk voor zonnepanelen. Groene daken hebben niet onze eerste prioriteit, maar wanneer een plek zich daar bij uitstek voor leent, onderzoeken we graag de mogelijkheden.

Natuurinclusief bouwen

Bij al onze bouwprojecten kijken we hoe we de dieren in de buurt kunnen helpen. Vaak komen we in buurten beschermde diersoorten tegen, zoals gierzwaluwen en vleermuizen. We hangen speciale kasten voor hen op.

Samen met BrabantWonen werken we volgens een soortenmanagementplan, dat ons helpt om nog meer natuurinclusief te kunnen (ver)bouwen. Hierin werken we volgens een vastgesteld plan, waardoor we niet meer voor elk afzonderlijk project een ontheffing voor flora en fauna aan hoeven vragen. Zo kunnen we projecten beter voorbereiden en plannen, en dus onze duurzame doelen sneller realiseren.

Versnellen en ontwikkelen

Wij willen maximaal bijdragen aan het versnellen van duurzame ontwikkelingen. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, en werken hierin dan ook intensief samen met collega-corporaties en andere partijen.

Lente

Dat leidde bijvoorbeeld tot de WarmteWissel; een prijsvraag op initiatief van Lente (samenwerkingsverband van 8 Brabantse corporaties) waarin marktpartijen werden opgeroepen om met hét alternatief voor de gasgestookte individuele cv-ketel te komen. Binnen Lente startten we bovendien een programma waarmee we houtbouw meer mainstream willen maken.

Proeftuin aardgasvrije wijken

Daarnaast werd in 2020 bekend dat een deel van de Bossche buurt 't Zand één van de 19 buurten is die een landelijke rijksbijdrage krijgt voor de proeftuin aardgasvrije wijken. 't Zand is hiermee één van de landelijke proeftuinen, bedoeld om (van elkaar) te leren. Als woningcorporatie met veel woningen in 't Zand spelen wij hierin ook een rol, net als de collega's van BrabantWonen en Charlotte van Beuningen. Lees meer over dit project.

Bewustzijn vergroten

Als we huizen opleveren - na renovatie of verduurzaming, of bij nieuwbouw - besteden we expliciet aandacht aan gezond en comfortabel wonen. Bewoners krijgen uitleg over hoe zij nieuwe (duurzame) installaties in huis goed kunnen gebruiken. En soms zetten we energiecoaches in. Bijvoorbeeld voor mensen die in een Zéér Energiezuinige woning (vergelijkbaar met nul-op-de-meter) gaan wonen.

Zayaz werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen in 's-Hertogenbosch. Dat doen we uiteraard niet alleen. Met de gemeente 's-Hertogenbosch, het SHP en de andere Bossche corporaties sloten wij in 2018 een duurzaamheidsakkoord.

Bekijk onze infographic om te zien wat de Bossche corporaties voor elkaar kregen in 2 jaar Duurzaamheidsakkoord: