Huurverhoging

Elk jaar gaat op 1 juli de huur een beetje omhoog. Wij vinden het belangrijk dat uw woning betaalbaar blijft. Daarom verhogen we de huur niet volgens de inflatie van afgelopen jaar, maar kijken we naar de gemiddelde loonstijging. De huur verhogen we met 0,5% minder dan die loonstijging, zodat u er financieel niet op achteruit gaat. Dit jaar is dat een huurverhoging van 5,3%. Deze verhoging geldt voor bijna alle huurders. Sommige huurders hebben dit jaar recht op een huurbevriezing. In sommige gevallen kunt u een huurverlaging aanvragen.

Waarom verhogen we de huren?

Elk jaar wordt de huur een beetje duurder. Dat doen we omdat we nieuwe woningen willen blijven bouwen, en bestaande woningen energiezuiniger maken. De komende jaren verduurzamen we sneller én meer woningen. Zo moeten uiterlijk 2028 alle woningen met energielabel E, F en G zijn verduurzaamd, bij Zayaz zo'n 600 woningen. Door te investeren in duurzaamheid, dragen we op die manier ook bij aan meer betaalbare woonlasten voor onze huurders.

Naast het bouwen van nieuwe woningen en het energiezuiniger maken van bestaande woningen, willen we ook (blijven) investeren in de veiligheid en leefbaarheid in onze wijken. Minder huurinkomsten betekent dus minder mogelijkheden om al deze dingen te doen. Daarom verhogen we jaarlijks de huur van onze woningen.

Minder huurverhoging

We willen niet dat de kale huurprijs hoger is dan €879,66. Dat is de sociale huurprijsgrens van 2024. Daarom pasten we de huurverhoging voor sommige huishoudens aan. Voor hen gaat de huur met minder dan 5,3% omhoog, om zo niet boven de kale huurprijs van €879,66 uit te komen. Zo blijft het recht op huurtoeslag behouden. In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging of een huurbevriezing of zelfs huurverlaging aanvragen.

Brief

Iedereen die bij ons een sociale huurwoning huurt, krijgt vóór 1 mei 2024 een brief over de huurverhoging of -bevriezing. Daarin leest u wat uw nieuwe huurprijs wordt. De nieuwe huurprijzen gaan dan in per 1 juli 2024.

Percentages huurverhoging per 1 juli 2024

Ook dit jaar verhogen we de huur niet volgens inflatie, maar met een half procent onder de gemiddelde loonstijging van 5,8%. Huurders met een hoger inkomen mogen we ook meer huur laten betalen, de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij kiezen ervoor om dat niet te doen. We verhogen de huur voor bijna alle huurders met 5,3%; 0,5% minder dan de gemiddelde loonstijging van 5,8%. Door de huren voor bijna iedereen evenveel te verhogen, kunnen ook huurders met een middeninkomen betaalbaar blijven wonen. Dat zorgt voor meer gemengde buurten, iets wat we belangrijk vinden bij Zayaz.

De maximale huurverhoging voor de verschillende doelgroepen komt uit op:

Inkomensgrens Huurverhogingspercentage Aftopping
Geen 5,3% € 879,66

Wij hebben de HBV-Zayaz om advies gevraagd bij het bepalen van de huurverhoging. Zij hebben onze keuzes positief beoordeeld. Sommige huurders krijgen dit jaar geen jaarlijkse huurverhoging, maar een huurbevriezing.

Huurbevriezing voor huurders woning met energielabel E, F of G

Huurders van een sociale huurwoning met energielabel E, F of G krijgen dit jaar géén huurverhoging, maar een huurbevriezing. Op die manier willen we huurders met relatief hogere energiekosten tegemoet komen. Omdat een energielabel per woning verschilt, kan het zijn dat uw woning een hoger of lager energielabel heeft dan de woning van uw buren. En de één wel een huurbevriezing krijgt en de ander niet. We begrijpen het als u hier vragen over heeft. U leest er hier meer over.

Huurverlaging aanvragen

Is uw inkomen na 2021 gedaald? Bijvoorbeeld vanwege baanverlies, pensionering of vertrek van een partner of kind? Dan kunt u zelf een huurverlaging aanvragen. Dat kan tot en met 30 december 2024 door te mailen naar bezwaarformulier@zayaz.nl. U hebt recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft. En wanneer onderstaande punten allemaal waar zijn:

  • U heeft niet eerder een huurverlaging op basis van een laag inkomen gehad
  • U woonde op 1 maart 2023 in de zelfstandige sociale huurwoning waar u nu woont
  • Uw kale huur is hoger dan €577,91 per maand
  • U hebt een laag inkomen (in de tabel hieronder ziet u wat een laag inkomen is)
Wat een laag inkomen is, hangt af van het aantal personen in uw huishouden. De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:
Samenstelling huishouden Het bruto gezamenlijk inkomen is maximaal
Eenpersoonshuishouden tot AOW-leeftijd € 27.725
Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd € 27.225
Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd € 37.625
Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd € 36.675

Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

Hoe zelf aanvragen?

Met een brief aan Zayaz. Op www.woonbond.nl vindt u hier een modelbrief voor. Met de brief moet u bewijs meesturen over uw inkomen. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook moet er een verklaring mee over de samenstelling van uw huishouden. Doel van de brief: aantonen dat u al minstens zes maanden een inkomen hebt onder (de helft van de) inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.

Meer weten? Kijk op www.zayaz.nl/huurverlaging-of-huurbevriezing
Let op: doet u een verzoek tot huurverlaging? Dan gelden de inkomensgrenzen voor 2024, ook als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.

Huurbetaling

Het kan voorkomen dat u moeite heeft met het betalen van uw huur. Of dat u in de financiële problemen komt door de stijgende energiekosten en aanhoudende inflatie. Twijfel dan niet en neem contact met ons op. We denken graag met u mee. Samen zoeken we een oplossing. Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten over energiebesparende maatregelen? Kijk dan op www.zayaz.nl/duurzaamheid

Meer inzicht in uw financiële situatie met het Nibud

Nu we te maken hebben met hoge kosten voor energie, boodschappen en brandstofprijzen is het goed om uw geldzaken opnieuw te bekijken. Het Nibud helpt u hierbij. Kijk ook op de website van Nibud voor hulp en praktische tips die kunnen helpen om (beter) rond te komen.