Huurverhoging

Elk jaar vindt op 1 juli de huurverhoging plaats. Wij vinden het belangrijk dat uw woning betaalbaar is, én blijft. Daarom verhogen we de huur dit jaar minimaal en alleen met het inflatiepercentage van 2,3%. Huurders die in de financiële problemen komen, bijvoorbeeld door de stijgende energiekosten, kunnen rekenen op hulp. De Bossche corporaties zoeken samen met deze getroffen huurders naar de best passende oplossing.

Waarom verhogen we de huren?

Wij verhogen de huren ieder jaar. 2021 was daarbij een uitzondering: dat jaar werden de huren niet verhoogd vanwege de coronapandemie. We willen nieuwe woningen blijven bouwen, en bestaande woningen energiezuiniger maken. Daarnaast willen we (blijven) investeren in veilige en leefbare wijken.

Zayaz is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk. Onze eigen kosten houden we zo laag mogelijk, maar elk jaar wordt het onderhoud en de materialen duurder. Dit betekent dat ook onze inkomsten moeten stijgen, om de investeringen te kunnen doen. Daarom verhogen wij elk jaar de huur van onze woningen.

Vanaf 1 mei kunt u in ons jaarverslag over 2021 zien u waar wij het geld van de huren precies aan besteden.

Bekijk de video

In deze video leggen wij uit waarom uw huur verhoogd wordt, met welk percentage, of u huurverlaging of -bevriezing kunt aanvragen en hoe u dit doet.

Zo laag mogelijk

Een zo laag mogelijke huurverhoging betekent voor huurders met een laag inkomen maximaal de inflatie als huurverhoging. Wanneer u door de huurverhoging relatief te veel gaat betalen in verhouding tot uw inkomen, kunt u huurbevriezing of huurverlaging aanvragen. U kunt geen bezwaar indienen tegen de huurverhoging.

Brief

Iedereen die bij ons een sociale huurwoning huurt, krijgt vóór 1 mei 2022 een brief. Daarin leest u wat uw nieuwe huurprijs wordt. De nieuwe huurprijzen gaan dan in per 1 juli 2022.

Percentages huurverhoging 2022

De overheid bepaalt hoeveel de (netto) huurprijs voor sociale huurwoningen maximaal mag stijgen. Andere jaren kozen we ervoor om de huurders met een hoger inkomen ook meer te belasten. En meer huur te laten betalen, de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit jaar doen we dat niet: we verhogen de huur voor bijna alle huurders alleen met de inflatie. Door de huren voor iedereen evenveel te verhogen, kunnen ook huurders met een middeninkomen betaalbaar blijven wonen. Dat zorgt voor meer gemengde buurten, iets wat we belangrijk vinden bij Zayaz.

Percentage huurverhoging per 1 juli 2022
De maximale huurverhoging voor de verschillende doelgroepen komt uit op:

Inkomens-grens

Huurverhogings-
percentage

Aftopping

Geen

2,3%

€763,47

Huurders die vorig jaar een eenmalige huurverlaging hebben gehad, krijgen nu geen huurverhoging. Dat geldt ook voor huurders van woningen met een sloopbestemming.

Wij hebben de HBV-Zayaz om advies gevraagd bij het bepalen van de huurverhoging. Zij hebben onze keuzes positief beoordeeld.

Controleer uw inkomen

In 2020 kreeg een groep huurders van ons een inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarvoor gebruikten we de inkomensgegevens van 2018 die we toen kregen van de Belastingdienst. Op basis daarvan steeg uw huur tot boven de sociale huurprijsgrens 2022: € 763,47. Dit jaar voeren we geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dat betekent dat wij geen inkomensgegevens krijgen van de Belastingdienst. En we niet weten wat de inkomenscategorie van deze groep huurders is.

Was uw inkomen in 2020 lager dan € 47.948 voor alleenstaanden of € 56.486 voor meerpersoonshuishoudens? Dan heeft u mogelijk recht op huurverlaging. U kunt dan bezwaar maken. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Bezwaar maken
U kunt alleen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging als uw inkomen is gedaald en lager is dan bovengenoemde bedragen. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Formulier
U kunt digitaal bezwaar maken of per post. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • Recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop het aantal leden van uw huishouden staat. Deze vraagt u op bij de gemeente. Hier moet u voor betalen.
  • Inkomensgegevens van alle personen ouder dan 18 die op het adres zijn ingeschreven (inkomensverklaring 2021 van de Belastingdienst, salarisstroken of uitkering gegevens). Heeft u een DigiD? Dan kunt u de inkomensverklaring downloaden via www.mijnbelas­tingdienst.nl. Of bel naar het gratis nummer van de BelastingTelefoon: 0800-­0543.

Wij beoordelen dan uw bezwaar. U hoort binnen 6 weken of uw bezwaar terecht is. Is dat het geval, dan verlagen wij uw huur naar € 763, 47.

Huurcommissie
Is uw bezwaar niet terecht? Dan leggen wij uit hoe wij tot dit besluit zijn gekomen. Als u het niet eens bent met die uitleg, dan kunnen wij uw bezwaar doorsturen naar de onafhankelijke Huurcommissie. Dat moet dan wel binnen 6 weken na het ingaan van de huurverhoging gebeuren.

De Huurcommissie doet een uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging. Deze procedure kost € 25. U hoeft dit bedrag alléén te betalen als uw bezwaar wordt afgewe­zen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan hoeft u de kosten niet te betalen.

Meer weten over bezwaar maken en in welke gevallen u dit kunt doen? Kijk dan op www.zayaz.nl/huurverhoging. Of op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Huurverlaging of huurbevriezing

Huurders met een lager inkomen en een relatief hoge huur kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezingBij huurbevriezing blijft uw huur hetzelfde en krijgt u géén huurverhoging per 1 juli. of zelfs huurverlaging. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Woonbond en Aedes.

Huurbetaling

Het kan voorkomen dat u moeite heeft met het betalen van uw huur. Of dat u in de financiële problemen komt door de stijgende energiekosten. Twijfel dan niet en neem contact met ons op. We denken graag met u mee. Samen zoeken we een oplossing. Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten over energiebesparende maatregelen? Kijk dan op www.zayaz.nl/duurzaamheid.

Meer inzicht in uw financiële situatie met het Nibud

Nu we te maken hebben met hoge kosten voor energie, boodschappen en brandstofprijzen is het goed om uw geldzaken opnieuw te bekijken. Het Nibud helpt u hierbij. Kijk ook op de website van Nibud voor hulp en praktische tips die kunnen helpen om (beter) rond te komen.