Huurverhoging

Elk jaar vindt op 1 juli de huurverhoging plaats. Wij vinden het belangrijk dat uw woning betaalbaar is, én blijft. Daarom verhogen we de huur dit jaar niet volgens de inflatie van gemiddeld 10%, maar met minder dan de gemiddelde loonstijging. Dat is een huurverhoging van 2,6% en geldt voor bijna alle huurders. Sommige huurders hebben dit jaar recht op een eenmalige huurverlaging of een huurbevriezing.

Waarom verhogen we de huren?

Wij verhogen de huren ieder jaar. Dat doen we omdat we nieuwe woningen blijven bouwen, en bestaande woningen energiezuiniger maken. De komende jaren verduurzamen we sneller én meer woningen. Zo moeten uiterlijk 2028 alle woningen met energielabel E, F en G zijn verduurzaamd, bij Zayaz zo’n 1.100 woningen. Naast het bouwen van nieuwe woningen en het energiezuiniger maken van bestaande woningen, willen we ook (blijven) investeren in veilige en leefbare wijken.

Zayaz is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk. Onze eigen kosten houden we zo laag mogelijk, maar elk jaar wordt het onderhoud en de materialen duurder. Dit betekent dat ook onze inkomsten moeten stijgen. Daarom verhogen wij jaarlijks de huur van onze woningen.

In ons jaarverslag van 2022 kunt u precies zien waar wij dat jaar het geld van de huur aan hebben besteed.

Minder huurverhoging

We willen niet dat de kale huurprijs hoger is dan €808,06. Dat is de sociale huurprijsgrens van 2023. Daarom pasten we de huurverhoging voor sommige huishoudens aan. Voor hen gaat de huur met minder dan 2,6% omhoog, om zo niet boven de kale huurprijs van €808,06 uit te komen. Zo blijft het recht op huurtoeslag behouden. U kunt geen bezwaar maken tegen deze huurverhoging. Wel kunt u in sommige gevallen een huurbevriezing of zelfs huurverlaging aanvragen.

Brief

Iedereen die bij ons een sociale huurwoning huurt, krijgt vóór 1 mei 2023 een brief over de huurverhoging of -bevriezing. Daarin leest u wat uw nieuwe huurprijs wordt. De nieuwe huurprijzen gaan dan in per 1 juli 2023. Voor sommige bewoners geldt een eenmalige huurverlaging. Geldt dit voor u? Dan krijgt u begin mei bericht van ons.

Percentages huurverhoging 2023

Dit jaar verhogen we de huur voor het eerst niet volgens inflatie, maar met een half procent onder de gemiddelde loonstijging van 3,1%. Eerder kozen we ervoor om huurders met een hoger inkomen ook meer te belasten. En meer huur te laten betalen, de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Net als in 2022 doen we dat ook dit jaar niet. We verhogen de huur voor bijna alle huurders met 2,6%; 0,5% minder dan de gemiddelde loonstijging van 3,1%. Door de huren voor bijna iedereen evenveel te verhogen, kunnen ook huurders met een middeninkomen betaalbaar blijven wonen. Dat zorgt voor meer gemengde buurten, iets wat we belangrijk vinden bij Zayaz.

Percentage huurverhoging per 1 juli 2023
De maximale huurverhoging voor de verschillende doelgroepen komt uit op:

Inkomens-grens

Huurverhogings-
percentage

Aftopping

Geen

2,6%

€808,06

Wij hebben de HBV-Zayaz om advies gevraagd bij het bepalen van de huurverhoging. Zij hebben onze keuzes positief beoordeeld.

Sommige huurders krijgen dit jaar geen jaarlijkse huurverhoging, maar een huurbevriezingBij huurbevriezing blijft uw huur hetzelfde en krijgt u géén huurverhoging per 1 juli. of zelfs een eenmalige huurverlaging.

Huurbevriezing voor huurders woning met energielabel E, F of G

Huurders van een sociale huurwoning met energielabel E, F of G krijgen dit jaar géén huurverhoging, maar een huurbevriezing. Op die manier willen we huurders met relatief hogere energiekosten tegemoet komen. Omdat een energielabel per woning verschilt, kan het zijn dat uw woning een hoger of lager energielabel heeft dan de woning van uw buren. En de één wel een huurbevriezing krijgt en de ander niet. We begrijpen het als u hier vragen over heeft. U leest er hier meer over.

Eenmalige huurverlaging 2023

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen hebben in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Wanneer onderstaande punten allemaal waar zijn, heeft u recht op huurverlaging:

  1. Uw kale huur is hoger dan €575,03 per maand
  2. U hebt een laag inkomen (in de tabel hieronder ziet u wat een laag inkomen is)
  3. U huurt een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers)
  4. ​​​​​​U huurt een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning met geliberaliseerde huurprijs)
  5. U bent op 1 maart 2023 ingeschreven én wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd

Wat een laag inkomen is, hangt af van het aantal personen in uw huishouden. De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:

Samenstelling huishouden Het inkomen is maximaal De kale huurprijs is op 1 maart 2023 meer dan
1 persoon € 23.250 € 575, 03
1 persoon (met AOW) € 24.600 € 575, 03
2 of meer personen € 30.270 € 575, 03
2 of meer personen (met AOW) € 32.730 € 575, 03

Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

Moet ik zelf aanvragen?

Had u in 2021 een laag inkomen? Dan hoeft u niet zelf om huurverlaging te vragen. De Belastingdienst geeft aan uw corporatie door dat u in 2021 een laag inkomen had. Uw corporatie verlaagt dan de huur.

Heeft u pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind? Dan moet u wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U hebt recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

Hoe zelf aanvragen?

Met een brief aan Zayaz. Op www.woonbond.nl vindt u hier een modelbrief voor. Met de brief moet u bewijs meesturen over uw inkomen. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook moet er een verklaring mee over de samenstelling van uw huishouden. Doel van de brief: aantonen dat u al minstens zes maanden een inkomen hebt onder (de helft van de) inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.
Meer weten? Kijk op www.zayaz.nl/huurverlaging-of-huurbevriezing

Huurbetaling

Het kan voorkomen dat u moeite heeft met het betalen van uw huur. Of dat u in de financiële problemen komt door de stijgende energiekosten en aanhoudende inflatie. Twijfel dan niet en neem contact met ons op. We denken graag met u mee. Samen zoeken we een oplossing. Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten over energiebesparende maatregelen? Kijk dan op www.zayaz.nl/duurzaamheid

Meer inzicht in uw financiële situatie met het Nibud

Nu we te maken hebben met hoge kosten voor energie, boodschappen en brandstofprijzen is het goed om uw geldzaken opnieuw te bekijken. Het Nibud helpt u hierbij. Kijk ook op de website van Nibud voor hulp en praktische tips die kunnen helpen om (beter) rond te komen.